-коли
        -немска овчарка
        -доберман-пинчер
        -боксер
        -ризеншнауцер
        -немски дог
        -санбернар
        -нуфаунленд
        -лайка   Болести по кучето


       

Лайка
Описание на  порода Лайка

Това е северна порода и може да се приеме като една от най-старите породи кучета, служещи на човека. И до наше време те са запазили характерните белези, говорещи за близкото им родство с вълка и чакала. Въз основа на някои основни качества лайките могат условно да бъдат разделени на три подгрупи: лайки пастири, впрегатни (полярни) лайки и ловни лайки.

Подгрупи на породата "Лайка"

Лайки пастири. Разпространени са в северните части на Скандинавския полуостров. Отличават се с това, че са незаменим помощник на овчарите и в същото време се използват при лов на водоплаващ дивеч, белки, дори мечки. Не е желателно кръстосването на лайки пастири с ловни лайки по две причини: първо, усилва се ловният инстинкт на лайките пастири, което води до безогледно преследване и дразнене на дивеча, и второ, кучетата от кръстоската са с по-къс косъм и през лятото страдат от нападението на рояците комари.
Впрегатни (полярни) лайки. Те са твърде многочислена подгрупа.
Превозват хора далеч на север, там, където завършват всички пътища, позволяващи да се движат останалите транспортни средства. Работят по 8 до 14 във впряг. Ползват се и за лов на елени и диви прасета. Отличават се от останалите лайки по силно развития гръден кош.
Ловни лайки. Те са главните помощници на ловците в гористите райони на Северна Европа и Азия. Всестранни ловни кучета. При преследване на дивеча не се движат по дирята му, а го пресичат и задържат на място. След като открият дивеча, облайват го до идването на ловеца. Използват се за лов както на хищници, включително и мечки, така и на птици (глухари и тетреви). Помощници са и при лова на диви свине. Типични представители на ловните лайки са Руско­европейската, Западносибирската, Карело-Финската и Източносибирската.Сайт за кучета и техните стопани
 
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2009 All rights reserved